Redakce a editace textů

od 95 Kč za normostranu 

  • Základní redakce je úprava textu, při níž se náš editor soustředí na základní stylistiku. Použité výrazy, slovosled či větnou stavbu nahradí podle potřeby vhodnějšími s ohledem na účel textu a cílovou skupinu čtenářů. Text zůstane přibližně stejně dlouhý a nebudou v něm provedené žádné změny v obsahovém uspořádání, členění textu na logické obsahové celky, text nebudeme cíleně zkracovat ani prodlužovat.

Tento typ editace je rychlejší a levnější. Hlavním účelem je, aby byl text čtivý a srozumitelný. Vhodný pro kratší projevy, diplomové práce, výroční zprávy, texty techničtějšího či vědeckého charakteru, dále pro reklamní, webové či obchodní texty, ve kterých si nepřejete dělat příliš velké a radikální obsahové úpravy.

  • Komplexní redakce je radikální úprava textu ve všech směrech. Náš editor text nejprve upraví co do obsahového a logického členění a výstavby na jednotlivé celky. Dle vašich požadavků stylisticky zdůrazní či vypíchne důležité informace, text zkrátí nebo naopak prodlouží a stejně jako u základní editace upraví stylistiku, větnou stavbu, slovosled a podobně.

Tento typ editace je časově náročnější a dražší. Vhodný pro texty s účelem upoutat pozornost zákazníků, návštěvníků či prodat váš produkt. Pro reklamní prospekty a marketingové dokumenty, ke kterým dodáte podklad v podobě již sepsaného základního textu. Hodí se také pro úpravu textů webových prezentací či pro úpravu důležitých obchodních nabídek nebo delších mluvených projevů.

Součástí obou typů editace textu je i pravopisná a gramatická korektura.

Nevíte, jaký typ editace je pro váš text vhodný?

Zašlete nám svůj text a my vám poradíme.

 

Dodací lhůty: 

  • 1 až 4 normostrany: do 2 pracovních dnů
  • 5 až 9 normostran: do 5 pracovních dnů
  • 10 a více normostran, komplexní redakce textu, express editace, práce o víkendech a svátcích: NAPIŠTE NÁM

 

1 NS (normostrana) = 1800 znaků včetně mezer. Konečná cena se počítá z hotového textu.

Počet normostran se zaokrouhlí na jedno desetinné místo směrem nahoru.

Minimální fakturované množství je jedna normostrana.

 

Nejsme plátci DPH.

 

Cypress.cz nebude zpracovávat žádné zakázky, které by svým obsahem byly v rozporu se zákonem.

Nezpracováváme zakázky s rasovým, xenofobním či jinak neetickým podtextem.